Jak uzyskać dofinansowanie do ogrzewania 2023? _

Zastanawiasz się, jak przygotować się na kolejny sezon grzewczy? Czy dostępne są dodatki do ogrzewania? Czy już możesz podjąć działania, które mogą uchronić Cię przed podwyżkami cen energii? Czy polski ład zakłada dofinansowanie do ogrzewania domu w 2023 roku? Przygotowaliśmy poradnik, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, dotyczące możliwości pozyskania dopłaty do ogrzewania w 2023 roku. Istnieje kilka możliwości! Niektórzy wybierają dodatki do ogrzewania, które pomogą im opłacić rachunki, a inni decydują się na termomodernizację i całkowitą wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne, wydajne i ekonomiczne. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie do ogrzewania w 2023 roku!

Dofinansowanie do ogrzewania domu 2023

Polski ład zakładał dofinansowanie do ogrzewania domu, jednak projekt ten funkcjonował wyłącznie w drugiej połowie 2022 roku. Obecnie natomiast obowiązuje ustawa o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku, która dokładnie wskazuje, jakie limity przysługują różnym gospodarstwom domowym. Pierwsza wartość wynosi do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych. Druga nie może przekroczyć 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami. Trzecia natomiast wynosi maksymalnie 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników. Na czym dokładnie polega dofinansowanie do ogrzewania domu?

W myśl przepisów ustawy “jeśli pomiędzy 1 października 2022, a 31 grudnia 2023 odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10% w porównaniu z okresem 1 października 2023, a 31 grudnia 2022, to w 2024 roku sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023”. Aby przystąpić do tego projektu i uzyskać dofinansowanie do ogrzewania, konieczne jest złożenie wniosku i oświadczeń o spełnieniu warunków, tzn. rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok, duże rodziny skan Karty z ważnym numerem, a gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym). Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w spółce energetycznej, w której dane gospodarstwo się rozlicza – nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Okazuje się, że każdy wniosek złożony po upływie terminu zostanie objęty limitem 2 tys. kWh.

Przewidziano także dopłaty do ogrzewania dla mieszkańców korzystających z gazu ziemnego w celu ogrzewania domów i mieszkań. Aby otrzymać dodatek do ogrzewania, należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 1500 zł dla gospodarstw wieloosobowych. Dopłata przysługuje wyłącznie osobom, które zgłosiły lub wpisały źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dopłata obejmuje refundację VAT – to odpowiedź na przywrócenie standardowej stawki VAT (w 2022 roku wynosiła ona 0%). Wniosek o dodatek można złożyć do 30 dni od dnia otrzymania faktury potwierdzającej dostarczenie gazu. O refundację VAT można ubiegać się przez cały rok 2023 tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.

Dopłaty do ogrzewania i termomodernizacji

Biorąc pod uwagę, że dopłaty do ogrzewania są obecnie bardzo ograniczone, warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem, jakim jest wymiana urządzeń grzewczych na bardziej oszczędne. Dostępnych jest wiele programów zakładających możliwość otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.

Dotacja do ogrzewania może obejmować dopłatę do montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach Programu Mój Prąd. Dotyczy wyłącznie montażu instalacji w domach jednorodzinnych. Dodatek może stanowić maksymalnie 50% kosztów całej instalacji, a jednocześnie nie więcej niż 6 tys. zł. W tym przypadku dopłaty do ogrzewania są wypłacane dopiero po wykonaniu całej inwestycji. Wniosek o przystąpienie do programu składa się przez stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wypełniony formularz należy wydrukować i wysłać pocztą na adres siedziby NFOŚ. Oprócz wniosku należy również dostarczyć fakturę za montaż instalacji i dowód wpłaty (wyciąg z konta lub potwierdzenie wykonania przelewu). Konieczne jest także zaświadczenie właściwego zakładu energetycznego o wykonaniu przyłączenia instalacji do sieci oraz podpisana klauzula RODO, ponieważ dane beneficjentów projektu są podawane do wiadomości publicznej. Istnieje także możliwość złożenia wniosku online, jednak konieczne jest w tej sytuacji posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Dopłaty do ogrzewania w 2023 roku w dużej mierze pochodzą z Programu Czyste Powietrze. Ten projekt rządowy obejmuje wiele działań i jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła, czyli usunięcie bezklasowych pieców, a następnie zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających obecnie obowiązujące normy. Co więcej, Program Czyste Powietrze obejmuje także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii, czyli kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej. Ponadto dotację można przeznaczyć na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i docieplenie przegród budynku. Wniosek o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze można składać przez cały czas, a na chwilę obecną planowana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2027 r. Szczegóły dotyczące projektu należy sprawdzić na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie do ogrzewania domu w ramach Programu Czyste Powietrze zostało podzielone na poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy. Aby skorzystać z pierwszego poziomu, dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tys. zł rocznie. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji może osiągnąć 66 tys. zł, o ile obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną. Próg dochodowy dla drugiego poziomu jest odmienny i wynosi 1894 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 2651 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Maksymalna kwota dotacji wynosi 99 tys. zł, o ile przebiega z kompleksową termomodernizacją. Trzeci, najwyższy poziom dofinansowania, jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym. W tym przypadku również obowiązuje próg dochodowy na jednego członka gospodarstwa domowego i wynosi 1090 zł w gosp. wieloosobowym oraz 1526 zł w gosp. jednoosobowym. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji wynosi 135 tys. zł, o ile modernizacja obejmuje instalację fotowoltaiczną.

Dofinansowanie do ogrzewania 2023 – dotacje samorządowe i nie tylko

Poza rządowymi programami wiele samorządów oferuje wsparcie finansowe w postaci dopłaty do ogrzewania. Szczegóły dotyczące takich dotacji są zawarte w uchwałach samorządów właściwych dla danego regionu. W niektórych miastach wciąż można składać wnioski o dofinansowanie do pieca. Jednym z nich są Gliwice. O dotację mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w lokalu wymienionym we wniosku, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Dotacja na wymianę pieca w tym mieście nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu inwestycji, a maksymalna kwotę dodatku określono na poziomie 6 tys. zł. Z kolei Wrocław przygotował dla swoich mieszkańców propozycję, dzięki której mogą oni dzięki dopłacie do pieca pokryć nawet 100% kosztów! Obecnie maksymalna kwota dotacji wynosi 10 tys. zł, a w kolejnym roku ma wynosić 8 tys. Dotacja na piec przysługuje właścicielowi mieszkania lub domu we Wrocławiu, najemcy mieszkania komunalnego. Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić także osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom na terenie tego miasta, jednak konieczne jest uzyskanie zgody właściciela. Warto dodać, że dotacja przysługuje również osobom prowadzącym w swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Okazuje się, że aby przystąpić do projektu, nie jest konieczne posiadanie wkładu własnego.

Warto wspomnieć także o innych programach, których celem jest wsparcie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Jednym z nich jest projekt Ogrzej się z TAURONEM 2023, skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Program funkcjonuje na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz obszarze obsługiwanym przez partnera technicznego, który realizuje zlecenie instalacji. Beneficjenci programu mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji w nowe źródło ciepła, a jego maksymalna kwota to 4400 zł. Można wymienić obecne źródło ciepła na pompę ciepła. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od montowanego urządzenia oraz od roku budowy budynku.

Kolejną propozycją jest dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG. Program skierowany jest do mieszkańców budynków jednorodzinnych lub innych budynków mieszkalnych, którzy dokonują zakupu paliw i energii na własny użytek. Obecne źródło ciepła można w ramach projektu wymienić na: kocioł kondensacyjny o określonych parametrach lub pompę ciepła typu powietrze/woda od dostawców wskazanych przez PGNiG. Dodajmy, że ten program dofinansowania do wymiany pieca funkcjonuje wyłącznie w 2023 roku.

Jako ciekawostkę warto potraktować fakt, że wiele dotacji można ze sobą łączyć, a tym samym dopłata do ogrzewania może wynieść nawet 100% kwoty poniesionej na inwestycję. Należy jednak upewnić się, czy konkretny projekt samorządowy nie wyklucza takiej możliwości.

Dodatek do ogrzewania – wymień źródło ciepła i ogranicz koszty

Chcąc zmniejszyć koszty ponoszone na ogrzewanie domu, warto rozważyć zakup nowoczesnego urządzenia grzewczego o wysokiej sprawności. Producent kotłów Kamen oferuje zaawansowane, sprawdzone rozwiązania, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania i trwałością. Zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Obecnie zakupić można wyłącznie kocioł 5 klasy. Jest to najwyższa klasa kotła, który spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące emisji pyłów, dwutlenku węgla i węgla organicznego. Z kolei regulacja Ecodesign zakłada, że limity dotyczące emisji będą zachowanie nie tylko przy wykorzystaniu mocy nominalnej kotła, ale także w trybie pracy z mocą minimalną. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię wydajny kocioł na ekogroszek, węgiel kamienny, czy pellet, w ofercie przedsiębiorstwa Kamen znajdziesz każde z tych urządzeń. Ich obsługa jest wygodna i łatwa, a na uwagę zasługuje ekonomiczne wykorzystanie paliwa, co pozwala nieco zaoszczędzić.

Może Cię też zainteresować:

Polecane artykuły

25.03.2022

Jak dobrać moc kotła do powierzchni domu?

Ekologiczne paliwa stałe, takie jak ekogroszek i pellet, cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Z jednej strony jest to spowodowane restrykcjami i europejskimi normami prawnymi, a z drugiej – zwiększającą się w społeczeństwie świadomością ekologiczną. Na montaż kotła na pellet lub ekogroszek stawia się zarówno w nowobudowanych domach, jak również w starych budynkach, w których dochodzi do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Kupując nowoczesny piec, pamiętajmy, że moc […]
Czytaj dalej
23.03.2022

Czym jest klasa kotła i jak ją sprawdzić?

Wybór odpowiedniego kotła grzewczego nie jest zadaniem prostym. Międzynarodowe regulacje prawne sprawiają, że piece użytkowane w domowych instalacjach centralnego ogrzewania muszą spełniać normy zarówno pod względem efektywności, jak również ekologiczności. To, czy dane urządzenie jest dopuszczone do użytkowania, określa się na podstawie przyznanej mu klasy. Czym ona jest i jak sprawdzić klasę kotła? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.
Czytaj dalej
30.03.2022

Pellet czy ekogroszek – czym najlepiej ogrzewać dom?

Ogrzewanie domu powinno być zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Z tego powodu coraz więcej osób musi zmierzyć się z modernizacją domowej instalacji centralnego ogrzewania. Do wyboru mamy dwa paliwa stałe, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem będzie pellet czy ekogroszek. Pellet vs ekogroszek – porównanie Na wstępie musimy zaznaczyć, że oba paliwa mają swoje […]
Czytaj dalej

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Brak wiedzy potrafi być kosztowny, a na naszym blogu znajdziesz ją za darmo. Zapisz się do naszego newslettera, a nowe artykuły same Cię znajdą. Nic, co wartościowe, Cię nie ominie.

  Kontakt

  KAMEN sp. z o.o.
  39-205 Pustków, Pustków 402d
  Tel./Fax: +48 14 682 10 34
  NIP: 8722444615
  REGON: 526541125
  KRS: 0001061476

  Biuro Obsługi Klienta:
  tel. +48 14 682 10 34
  kamen@kamen.com.pl

  Sekretariat:
  tel. +48 14 681 24 74
  sekretariat@kamen.com.pl

  Serwis:
  Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
  serwis@kamen.com.pl

  Dział techniczny:
  Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
  z.kobos@kamen.com.pl

   Formularz kontaktowy


   Wyślij

   Sprzedaż B2B

   Polska wschodnia:
   Piotr Panek
   kom. +48 664 481 388
   p.panek@kamen.com.pl

   Polska zachodnia:
   Jacek Puda
   kom. +48 728 854 363
   j.puda@kamen.com.pl

   Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.

   Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.