Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem komunikacją (art.6 ust. 1 lit. F RODO) jest Zakład Ślusarsko-Kotlarski „KAMEN” Janusz Kamenczak reprezentowany przez Janusz Kamenczak, z siedzibą w 39-205 Pustków 402C, NIP: 8721005776.

Obiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również inni pracownicy lub współpracownicy Zakład Ślusarsko-Kotlarski „KAMEN” Janusz Kamenczak. Odrębną kategorią odbiorców, którymi mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty z którymi Zakład Ślusarsko-Kotlarski „KAMEN” Janusz Kamenczak zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych, dla użytkowników systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia przez Zakład Ślusarsko-Kotlarski „KAMEN” Janusz Kamenczak odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy do której prowadzona jest niniejsza konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Kontakt

Zakład Ślusarsko-Kotlarski „Kamen”
Janusz Kamenczak
39-205 Pustków, Pustków 402c,
Tel./Fax +48 14 682 10 34
NIP: 872-100-57-76, REGON: 850362759

Biuro Obsługi Klienta:
Aleksandra Nogaj, Magdalena Kamenczak
tel. +48 14 682 10 34, kamen@kamen.com.pl

Sekretariat:
Kinga Mucha, tel. +48 14 681 24 74
sekretariat@kamen.com.pl

Serwis:
Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
serwis@kamen.com.pl

Dział techniczny:
Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
z.kobos@kamen.com.pl

  Formularz kontaktowy


  Wyślij

  Sprzedaż B2B

  Polska wschodnia:
  Przemysław Stępień
  kom. +48 664 481 388
  p.stepien@kamen.com.pl

  Polska zachodnia:
  Jacek Puda
  kom. +48 728 854 363
  j.puda@kamen.com.pl

  Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.

  Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.