Norma PN-EN 303-5 – co musisz wiedzieć o normie emisji i sprawności dla domowych kotłów na węgiel? _

Nieustannie pogarszająca się jakość powietrza jest wynikiem wielu czynników, wśród których istotną rolę odgrywają m.in. szkodliwe substancje wydobywające się z kominów gospodarstw domowych. Urządzenia grzewcze niespełniające norm emisyjności, w których proces spalania odbywa się w sposób mało efektywny, prowadzą do powstawania zanieczyszczeń negatywnie wpływających na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi. Odpowiedzią na pojawiające się wyzwania są wprowadzane regulacje prawne, wśród których najistotniejsza jest norma PN-EN 303-5. Co to znaczy i jakie skutki dla użytkowników urządzeń grzewczych wprowadza ten dokument? W dalszej części tekstu przybliżamy wiele szczegółów.

Co oznacza norma PN-EN 303-5?

Norma PN-EN 303-5 określa dokładnie wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia grzewcze, wykorzystujące paliwo stałe (np. drewno, węgiel). Dokument ten jest częścią serii europejskich norm dotyczących kotłów i zawiera specyfikacje dla urządzeń o mocy nominalnej nie przekraczającej 500 kW. Kotły w myśl przepisów mogą być przeznaczone wyłącznie do ogrzewania w instalacjach grzewczych, gdzie nośnikiem ciepła jest woda (jej temperatura nie może przekraczać temperatury wynoszącej 110° Celsjusza). Podczas eksploatacji maksymalne ciśnienie robocze nie może przekraczać 6 bar.

Co oznacza norma PN-EN 303-5:2012? Pełna nazwa brzmi: Kotły grzewcze – część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. W treści określono szczegółowe wytyczne, które odnoszą się do projektowania, konstrukcji, wykonania i eksploatacji kotłów. Precyzyjnie wskazano wymagania dotyczące wydajności kotłów i norm emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a dokładnie tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów. Wskazano dokładnie wartości dotyczące emisji tlenku węgla, lotnych związków organicznych (OCG) oraz pyłu. Celem wprowadzenia normy PN-EN 303-5 było zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy urządzeń grzewczych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. W przepisach wprowadzono także podział urządzeń ze względu na sposób podawania paliwa (załadunek automatyczny lub ręczny) oraz pod kątem rodzaju wykorzystywanego paliwa, uwzględniając biopaliwa oraz paliwa kopalne.

Norma pieca PN-EN – 303-5 jaka to klasa?

Pierwsza wersja normy PN-EN 303-5 została wdrożona w 2002 roku. Wówczas wprowadzone zostały klasy kotłów: 1, 2 i 3. W 2012 roku zaktualizowano normę, efektem czego dopuszczono do użytku kotły klasy 3, 4 i 5. W praktyce oznacza to, że nie użytkuje się już urządzeń klasy 1 i 2, ponieważ są nieefektywne i nieekologiczne. To obecnie nazywane kopciuchy lub śmieciuchy, określane również kotłami bezklasowymi. Klasa 3 jeszcze kilka lat temu była najwyższą, a dzisiaj obejmuje najmniej efektywne i nieekologiczne urządzenia. Klasa 4 z kolei opisuje kotły średnie, do których zalicza się starsze piece podajnikowe na węgiel oraz kotły zasypowe dolnego spalania.

Od 1 lipca 2018 roku w Polsce można kupić wyłącznie kotły klasy 5, które posiadają certyfikat wydany przez jedno z akredytowanych laboratoriów (dodajmy, że wcześniej przeprowadzenie takich badań było wyłącznie dobrą wolą producenta). Są to urządzenia emitujące ponad 90% mniej zanieczyszczeń niż użytkowane jeszcze do niedawna kotły klasy 1, 2, a nawet 3. Nietrudno się domyślić, że im wyższa klasa, tym lepsze parametry posiada konkretne urządzenie. Dodajmy, że norma PN-EN 303-5 określa nie tylko wymagania dotyczące pieca, ale także całego sprzętu wpływającego na zastosowane systemy bezpieczeństwa. Obecnie (od 2021 roku) obowiązuje norma kotła PN-EN 303-5, która z kolei jest aktualizacją normy EN 303-5:2012. Zmiany obejmują wymagania dotyczące emisji i sprawności kotłów na paliwa stałe. Wartości emisji zostały obniżone, aby zredukować wpływ szkodliwych substancji na stan środowiska naturalnego.

Norma pieca PN-EN 303-5 oznacza w praktyce nie tylko wyższą sprawność pracy i niższy poziom emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska, ale także przekłada się na zdecydowanie wyższy komfort użytkowania. Co więcej, klasa kotła PN-EN 303-5 oznacza również, że urządzenie zostało starannie zaprojektowane i wykonane z materiałów wysokiej jakości. Dzięki temu również możliwe jest lepsze wykorzystanie paliwa. Konstrukcja nowoczesnych urządzeń jest zdecydowanie bardziej masywna, co wynika głównie z obecności elementów wpływających na zwiększenie wydajności i optymalnego spalania materiału grzewczego.

Czy kocioł spełnia normę PN-EN 303-5 – jak sprawdzić?

Zastanawiasz się, czy piec w Twojej kotłowni spełnia normę PN-EN 303-5? Tę informację możesz łatwo sprawdzić. Jeśli kocioł wpisuje się w aktualnie obowiązujące standardy, taką informację znajdziesz na tabliczce znamionowej. Powinieneś znaleźć tam zapis, że urządzenie spełnia wymogi klasy 3., 4. lub 5. według normy PN-EN 303-5. Kotły klasy 3. są urządzeniami dopuszczonymi do użytkowania, jednak wyłącznie przez określony czas. W kolejnych województwach wprowadza się przepisy nakazujące wymianę starych urządzeń na nowe, spełniające określone wymogi. Kotły klasy 5. charakteryzują się zdecydowanie wyższymi parametrami, co przekłada się na wielokrotne obniżenie poziomu emisji tlenku węgla, lotnych związków organicznych i pyłów w porównaniu do innych pieców.

Czy teraz możesz już spać spokojnie bez obaw, że czeka Cię wymiana pieca? Faktycznym dowodem, że urządzenie w Twojej kotłowni wpisuje się w aktualne normy, jest certyfikat. Taki dokument powinien być dostępny u producenta, np. na stronie internetowej. Wydawaniem certyfikatów będących potwierdzeniem spełnienia normy PN-EN 303-5 zajmują się akredytowane laboratoria, a decyzję podejmuje się na podstawie przeprowadzanych testów. Ustalono, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane, aby wyznaczyć jedną krajową jednostkę akredytującą. W naszym kraju jest to Polskie Centrum Akredytacji.

Klasa kotła wg PN-EN 303-5 zakłada, że urządzenie będzie pracować z minimalną sprawnością wynoszącą:

 1. 73% dla kotłów 3. klasy,
 2. 82% dla kotłów 4. klasy,
 3. 88% dla kotłów 5. klasy.

Wyższy poziom sprawności przekłada się bezpośrednio na ograniczenie strat energii! Zauważmy, że sprawność ta wymagana jest wyłącznie w przypadku kotłów pracujących z mocą nominalną. W tym miejscu warto wspomnieć o Ecodesign, nazywanym również Ekoprojektem, który uwzględnia pracę na mocy niższej niż nominalna. Wprowadza zatem obok omawianej normy konieczność sezonowego sprawdzania efektywności pracy i emisji zanieczyszczeń. Ecodesign jest projektem obejmującym wszystkie kotły, które wprowadzane są do obrotu i użytkowane na terenie Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2020 roku na rynku mogą znaleźć się wyłącznie kotły spełniające wymagania 5 klasy, które dodatkowo spełniają wymagania Ekoprojektu. Na skutek wprowadzonych regulacji producenci zostali zmuszeni do wycofania części urządzeń grzewczych ze swojej oferty.

Należysz do grona osób, które w najbliższym czasie będą zobowiązane do wymiany kotła? Masz wątpliwości, jakie urządzenie wybrać? Ważną informacją dla Ciebie jest fakt, że obecnie w naszym kraju do sprzedaży dopuszczone są wyłącznie kotły 5. klasy. Biorąc pod uwagę, że w ciągu najbliższych lat również urządzenia 3. i 4. klasy muszą zostać wymienione na nowsze modele (według dat umieszczonych w uchwałach antysmogowych dla wszystkich województw), inwestycja w piec inny niż 5. klasy nie miałaby sensu, a przy tym byłaby niezgodna z prawem. Jeśli szukasz niezawodnych urządzeń, które spełniają wszystkie normy i wymagania stawiane przed sprzętami w tej kategorii, poznaj ofertę przedsiębiorstwa Kamen. Jako doświadczony producent kotłów oferujemy wyłącznie urządzenia wydajne, bezpieczne i niemal bezobsługowe. Klienci mogą użytkować kotły zasypowe (z ręcznym podajnikiem) na węgiel lub drewno oraz z automatycznym załadunkiem paliwa na pellet lub ekogroszek. Mamy świadomość, że decyzja o zakupie nowego urządzenia grzewczego nie jest zadaniem prostym, a co więcej, wiąże się z inwestycją na lata. Doskonale wiemy, że osoby zainteresowane zakupem często nie mają specjalistycznej wiedzy dotyczącej zasad działania kotła, ani norm, jakie powinien on spełniać. Dlatego warto zdecydować się na urządzenie z oferty rzetelnego producenta, aby mieć pewność, że możemy mu zaufać i otrzymamy kocioł, który spełnia wszelkie wytyczne.

Norma PN-EN 303-5:2012 – co jeszcze powinieneś wiedzieć? Poznaj aktualności!

Chcąc dostarczyć Ci kompletu informacji na temat aktualnie obowiązujących przepisów, wspomnimy jeszcze o planowanych zmianach, które będą obowiązywać już w jesieni 2023. Nowa norma, czyli PN-EN 303-5:2021 (obecna jest z 2012 roku) teoretycznie nie wnosi żadnych istotnych zmian. Główna zmiana to wpisany w normę obowiązek spełniania przez urządzenia wymagań projektu Ecodesign, jednak nie jest to nowością, gdyż od 2020 roku było to już wymagane przez odrębne przepisy. Na czym zatem polegają zmiany w praktyce? Główna wątpliwość dotyczy tego, czy kotły, które spełniają obecnie wszystkie normy i są dopuszczone do sprzedaży oraz użytkowania, automatycznie będą spełniać nową normę.

Warto dokładnie zapoznać się z terminami wymiany urządzeń grzewczych, jakie obowiązują w Twoim miejscu zamieszkania, ponieważ za niedostosowanie się do przepisów grozi kara pieniężna. W Twoim domu może pojawić się kontrola, która zweryfikuje, czy posiadana instalacja grzewcza spełnia wymagania, jakie zakłada norma PN-EN 303-5. Jeżeli w Twojej kotłowni wciąż obecny jest piec śmieciuch, przygotuj się na karę wynoszącą nawet do 5 tys. zł! Z roku na rok dostępność coraz nowszych urządzeń się poprawia i klienci mogą kupić urządzenie grzewcze idealne dostosowane zarówno do obowiązujących norm, jak i potrzeb budynku oraz własnych oczekiwań (m.in. pod względem obsługi).

Polecane artykuły

30.03.2022

Pellet czy ekogroszek – czym najlepiej ogrzewać dom?

Ogrzewanie domu powinno być zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Z tego powodu coraz więcej osób musi zmierzyć się z modernizacją domowej instalacji centralnego ogrzewania. Do wyboru mamy dwa paliwa stałe, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem będzie pellet czy ekogroszek. Pellet vs ekogroszek – porównanie Na wstępie musimy zaznaczyć, że oba paliwa mają swoje […]
Czytaj dalej
25.03.2022

Jak dobrać moc kotła do powierzchni domu?

Ekologiczne paliwa stałe, takie jak ekogroszek i pellet, cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Z jednej strony jest to spowodowane restrykcjami i europejskimi normami prawnymi, a z drugiej – zwiększającą się w społeczeństwie świadomością ekologiczną. Na montaż kotła na pellet lub ekogroszek stawia się zarówno w nowobudowanych domach, jak również w starych budynkach, w których dochodzi do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Kupując nowoczesny piec, pamiętajmy, że moc […]
Czytaj dalej
23.03.2022

Czym jest klasa kotła i jak ją sprawdzić?

Wybór odpowiedniego kotła grzewczego nie jest zadaniem prostym. Międzynarodowe regulacje prawne sprawiają, że piece użytkowane w domowych instalacjach centralnego ogrzewania muszą spełniać normy zarówno pod względem efektywności, jak również ekologiczności. To, czy dane urządzenie jest dopuszczone do użytkowania, określa się na podstawie przyznanej mu klasy. Czym ona jest i jak sprawdzić klasę kotła? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.
Czytaj dalej

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Brak wiedzy kosztuje, a na naszym blogu znajdziesz ją za darmo. Zapisz się do naszego newslettera, a nowe artykuły same Cię znajdą. Nic, co wartościowe, Cię nie ominie. Subskrybuj!

  Kontakt

  KAMEN sp. z o.o.
  39-205 Pustków, Pustków 402d
  Tel./Fax: +48 14 682 10 34
  NIP: 8722444615
  REGON: 526541125
  KRS: 0001061476

  Biuro Obsługi Klienta:
  tel. +48 14 682 10 34
  kamen@kamen.com.pl

  Sekretariat:
  tel. +48 14 681 24 74
  sekretariat@kamen.com.pl

  Serwis:
  Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
  serwis@kamen.com.pl

  Dział techniczny:
  Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
  z.kobos@kamen.com.pl

   Formularz kontaktowy


   Wyślij

   Sprzedaż B2B

   Polska wschodnia:
   Przemysław Stępień
   kom. +48 664 481 388
   p.stepien@kamen.com.pl

   Polska zachodnia:
   Jacek Puda
   kom. +48 728 854 363
   j.puda@kamen.com.pl

   Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.

   Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.