Fundusze Unijne _

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/1.4IIE _

Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN Janusz Kamenczak, Pustków 402C, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z marką:

 • opracowanie graficzne nowej identyfikacji wizualnej marki Kamen o charakterze ewolucyjnym,
 • opracowanie graficzne nowych wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych,
 • opracowanie strategii komunikacji marki Kamen oraz planu działań promocyjnych online i offline,
 • opracowanie projektu nowej strony internetowej,
 • zaprojektowanie materiałów wsparcia sprzedaży,
 • zaprojektowanie stoiska targowego,
 • zaprojektowanie katalogu i cennika

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU ZAKŁADU ŚLUSARSKO-KOTLARSKIEGO KAMEN” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0030/19.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 9/UD/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór planu realizacji usługi – Załącznik nr 3.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w projektowaniu lub przeprojektowaniu marki – Załącznik nr 4.
 6. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w realizacji kompleksowych usług – Załącznik nr 5.
 7. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w realizacji usług związanych z projektowaniem lub przeprojektowaniem marki o wartości 20 tys. PLN netto – Załącznik nr 6.

Kontakt

Zakład Ślusarsko-Kotlarski „Kamen”
Janusz Kamenczak
39-205 Pustków, Pustków 402c,
Tel./Fax +48 14 682 10 34
NIP: 872-100-57-76, REGON: 850362759

Biuro Obsługi Klienta:
Aleksandra Nogaj, Magdalena Kamenczak
tel. +48 14 682 10 34, kamen@kamen.com.pl

Sekretariat:
Kinga Mucha, tel. +48 14 681 24 74
sekretariat@kamen.com.pl

Serwis:
Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
serwis@kamen.com.pl

Dział techniczny:
Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
z.kobos@kamen.com.pl

  Formularz kontaktowy


  Wyślij

  Sprzedaż B2B

  Polska wschodnia:
  Przemysław Stępień
  kom. +48 664 481 388
  p.stepien@kamen.com.pl

  Polska zachodnia:
  Jacek Puda
  kom. +48 728 854 363
  j.puda@kamen.com.pl

  Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.

  Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.