Program „Czyste Powietrze” 2023 – co musisz wiedzieć? _

Program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą rządu wprowadzoną w Polsce w celu poprawy jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Na czym dokładnie polega program „Czyste Powietrze” i jakie warunki muszą spełnić osoby pragnące do niego przystąpić? O jaki rodzaj i wysokość wsparcia możesz się starać? Przybliżymy Ci nie tylko, jak do tej pory działał program, ale także wspomnimy o wprowadzonych i planowanych zmianach!

Program Czyste Powietrze – jakie są główne cele projektu?

Głównym celem omawianego projektu jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Chodzi przede wszystkim o pyły zawieszone, dwutlenek siarki, czy tlenek azotu. W dłuższej perspektywie ma przyczynić się to do redukcji problemów ze smogiem, a w konsekwencji do zwiększenia komfortu życia i zdrowia mieszkańców. Założeniem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez modernizację systemów grzewczych i ocieplenie budynków. W praktyce oznacza to zmniejszenie zużycia energii koniecznej do utrzymania komfortu cieplnego budynków, a w konsekwencji obniżenie rachunków za energię. Wsparciem w realizacji tych celów jest pomoc finansowa w formie dotacji na modernizację systemów grzewczych oraz termomodernizację budynków. Oznacza to, że właściciele domów mogą otrzymać pomoc finansową na pokrycie części kosztów inwestycji.

Program Czyste Powietrze – jak działa?

„Czyste Powietrze” to program skierowany do mieszkańców Polski, którzy chcą zainwestować w bardziej ekologiczne i efektywne rozwiązania grzewcze w swoich domach. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wymianę źródła ciepła, czyli usunięcie bezklasowych pieców (tzw. piec kopciuch), a także zakup i montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają aktualnie obowiązujące normy. Program „Czyste Powietrze Plus” obejmuje:

 1. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 4. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i docieplenie przegród budynku.

Czy program „Czyste Powietrze” obowiązuje również w 2023 roku? Tak! Projekt ten trwa od roku 2018, a jego zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2027 roku.

Pierwszy etapem programu „Czyste Powietrze Plus” jest tzw. diagnoza energetyczna. Oznacza to, że właściciele budynków są zobowiązani do przeprowadzenia oceny, która pozwala określić dokładnie stan techniczny budynku oraz wskazuje możliwe do wdrożenia działania modernizacyjne. Po przeprowadzeniu diagnozy energetycznej właściciel wybiera plan prac realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”, tj. ocieplenie ścian, czy wymianę stolarki okiennej. Najczęściej celem jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy sprawności i emisyjności. Po dokonaniu wstępnych ustaleń właściciel składa wniosek o przyznanie dotacji na realizację założonych prac. Dotacje są przyznawane na podstawie kryteriów określonych w programie, o czym szerzej opowiemy już za chwilę.

Nowa instalacja grzewcza powinna rozwiązaniem bardziej nowoczesnym, wydajnym i ekologicznym. Aktualnie w miejsce starego bezklasowego kotła można wybrać kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet, spełniające wymagania 5 klasy i Ecodesign. Właściciele mogą zdecydować się także na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, lub kocioł na lekki olej opałowy. W ramach programu „Czyste Powietrze” można sfinansować także pompy ciepła, które cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Projekt zakłada, że wypłata środków może zostać zrealizowana dopiero po zakończeniu inwestycji lub transzami, gdy sfinalizowane zostaną kolejna etapy. Konieczne jest także przedstawienie całej dokumentacji potwierdzającej wykonanie modernizacji.

Program Czyste Powietrze – na czym polega i jakie są jego założenia?

Dotacja w klasycznej formie to tylko jedna z opcji. Inną możliwością jest otrzymanie dotacji z prefinansowaniem. Oznacza to, że część dotacji przyznanej beneficjentowi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacana jest na rachunek bankowy wykonawcy w formie zaliczki. Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki do maksymalnej wysokości 50% przyznanej dotacji. Wypłata pozostałej części środków z programu „Czyste Powietrze” może zostać przekazana na rachunek wykonawcy lub beneficjenta. Warto dodać, że beneficjent programu może podjąć współpracę wyłącznie z wykonawcą, który działa na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej rok, lub posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Kolejną możliwością jest otrzymanie Kredytu „Czyste Powietrze” przyznawanego na realizację inwestycji związanej z rządowym programem. Otrzymana dotacja z projektu spłaci część kredytu bankowego. Co różni dofinansowanie „Czyste Powietrze” realizowane przez WFOŚiGW od kredytu? Przede wszystkim jest to okres realizacji: w pierwszym przypadku jest to 30 miesięcy od złożenia wniosku, a banki zakładają, że cały proces zakończy się w 18 miesięcy. Kolejną różnicą jest forma rozliczenia: w banku rozliczenie dokonywane jest w całości po zakończeniu całego przedsięwzięcia, a w przypadku dotacji z WFOŚiGW może być rozłożone na maksymalnie 3 części. Co więcej, w przypadku wniosku do WFOŚiGW istnieje możliwość dokonania korekty, co jest niemożliwe w przypadku kredytu (wówczas możesz wyłącznie złożyć wniosek ponownie).

W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie w trzech wariantach:

 • Podstawowym – kwota dotacji nie przekracza 66 tys. zł w przypadku, gdy w grę wchodzi montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej.
 • Podwyższonym – poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 99 tys. zł (z pompą ciepła i fotowoltaiką).
 • Najwyższym – maksymalny poziom dofinansowania wynosi 135 tys. zł.

Wskazano również, że górny limit dotacji na audyt energetyczny wynosi 1200 zł niezależnie od wybranego poziomu dopłat. Dodajmy, że przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane w ciągu 30 miesięcy w poziomie podstawowym i podwyższonym oraz 36 miesięcy dla poziomu najwyższego, licząc od dnia złożenia wniosku.

Czyste Powietrze Plus – dla kogo?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jeśli spełniasz ten warunek i chcesz przystąpić do programu „Czyste Powietrze”, poznaj dalsze zasady. W przypadku tego projektu obowiązuje próg dochodowy. Limity różnią się w zależności od wybranego progu dotacji.

W 2023 roku wprowadzono kilka zmian, na skutek których osoby, które już wcześniej korzystały z programu, mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie. Ponadto w roku 2023 zaktualizowano progi dochodowe w programie „Czyste Powietrze”. W przypadku dopłat na podstawowym poziomie obowiązuje limit dochodu rocznego wnioskodawcy, który wynosi 135 tys. zł. Istnieje możliwość uzyskania wsparcia w dwóch formach: tradycyjnej dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego. W przypadku drugiego poziomu dofinansowania obowiązuje limit miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, nieprzekraczający 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wówczas możliwe jest otrzymanie dotacji, dofinansowania na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego lub dotacji z prefinansowaniem. Inną możliwością jest pożyczka dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów projektu. Dla trzeciego, najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”, przewidziano miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł, a w jednoosobowym 1526 zł. Dotacja „Czyste Powietrze” przysługuje również osobom, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten musi przysługiwać w kolejnych 6 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz obowiązywać co najmniej do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Wówczas istnieje możliwość otrzymania dotacji w formie klasycznej, dotacji z prefinansowaniem lub pożyczki dla gmin.

„Czyste Powietrze Plus” – dla kogo nie przewidziano dotacji? Dofinansowanie nie przysługuje budynkom użytkowanym sezonowo oraz budynkom gospodarczym. Dotacja nie może zostać przyznana w przypadku sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego jeszcze przed wypłatą dofinansowania. Dotacje „Czyste Powietrze” nie przysługują również właścicielom budynków i lokali mieszkalnych, jeżeli na powierzchni całkowitej przekraczającej wartość 30% prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wniosek w programie Czyste Powietrze w 2023 roku – jak złożyć?

Zastanawiasz się, jak zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie? Aby przystąpić do programu „Czyste Powietrze” konieczne jest złożenie wniosku. Można zrobić to na 3 sposoby:

 • Za pośrednictwem rządowej strony internetowej https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Konieczna jest rejestracja nowego użytkownika lub zalogowanie się, jeśli masz już założone konto. Zostaniesz poproszony o wybór sposobu logowania. Teraz możesz przystąpić do wypełnienia właściwego dokumentu, czyli wniosku o dofinansowanie. Kiedy uzupełnisz wszystkie konieczne dane, jeszcze raz zweryfikuj ich poprawność, aby uniknąć pomyłek. Sprawdź, jakie załączniki są wymagane i dołącz je do wniosku (w formie skanów lub dokumentów elektronicznych). Wniosek musisz podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Ostatnim etapem jest wysyłka wniosku wraz z załącznikami, a potwierdzenie wykonania tego kroku otrzymasz w wiadomości mailowej.
 • Poprzez złożenie papierowego wniosku w urzędzie. W tym przypadku również musisz skorzystać z komputera, a dokładnie ze strony internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl, gdzie wypełnisz wniosek o dofinansowanie lub dofinansowanie z prefinansowaniem. Dokument jest interaktywny, przez co dane wpisywane we wniosku są na bieżąco sprawdzane. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a na końcu zweryfikuj i zatwierdź wypełniony dokument. Po wykonaniu powyższych czynności wybierz polecenie „przygotuj do podpisu”, a następnie wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go. Pamiętaj, aby skompletować wszystkie konieczne załączniki. Dokument możesz złożyć osobiście, drogą pocztową lub kurierem do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.
 • Złożenie wniosku w banku – wówczas możesz skorzystać z Kredytu „Czyste Powietrze”. Jeśli chcesz wybrać tę opcję, konieczna będzie Twoja wizyta w oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”. Na chwilę obecną są to: Alior Bank, BOS, BPS, Santander Consumer Bank, BNP Paribas i niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS. Na miejscu złożysz wniosek, a następnie przygotuj i dostarczy wymagane załączniki. Kiedy dostaniesz kredyt, to bank wypełni Twój wniosek o przyznanie dofinansowania w projekcie. Po uzupełnieniu danych otrzymasz wniosek do podpisu, jednak zanim to zrobisz, dokładnie przeanalizuj poprawność zawartych informacji. Na tym etapie kończy się Twój udział, ponieważ to bank zajmuje się wysyłką dokumentów do WFOŚiGW.

Warto wspomnieć jeszcze o załącznikach, które osoba składająca wniosek będzie zobowiązana dostarczyć. Lista dokumentów będzie różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji, jednak do koniecznych zaświadczeń zalicza się: dokument potwierdzający prawo własności budynku oraz zaświadczenie o dochodach (nie może być wydane wcześniej, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku). Ponadto niezbędne jest dostarczenie oświadczeń:

 • współmałżonka (jeśli posiadamy wspólność majątkową) o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań w banku,
 • współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • wnioskodawcy na elektroniczne doręczanie dokumentacji.

Jeżeli wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik, konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa.

Czyste Powietrze 2023 – nowe zasady, czyli co nas czeka w najbliższym czasie? Poznaj aktualności!

Jak już wspomnieliśmy, program „Czyste Powietrze” działa od 2018 roku, a czas jego zakończenia planowany jest na 31 grudnia 2027 roku. Obecnie (od 1 lipca 2023 roku) dotowane są kotły emitujące poniżej 20 mg pyłów.

Jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że choć założeniem programu „Czyste Powietrze” jest przyspieszenie procesu termomodernizacji, to wiele czynników może wpłynąć na opóźnienie tego procesu. Istotna jest niepewność związana z dostępnością paliw, a także powszechnie rosnące ceny energii, przez co wielu inwestorów wstrzymuje się z podjęciem działań.

Często pojawia się pytanie, czy warto składać wnioski o dofinansowanie „Czyste Powietrze”? Na takie rozwiązanie powinny zdecydować się przede wszystkim te osoby, które są zobowiązane do wymiany urządzeń grzewczych niespełniających rygorystycznych norm. Jeżeli spełniasz warunki projektu i jesteś zdecydowany na podjęcie tego kroku, nie zwlekaj! Wybierz wygodny dla Ciebie sposób złożenia wniosku i przystąp do działania. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wyboru odpowiedniego pieca do swojego budynku, zgłoś się do naszych doradców.

Przedsiębiorstwo Kamen zajmuje się nie tylko sprzedażą urządzeń grzewczych wysokiej jakości, ale także udziela fachowego wsparcia podczas zakupów. Mamy świadomość, że zakup kotła to dla klienta znacząca inwestycja, dlatego dokładamy starań, aby wpłynąć na poziom zadowolenia. Jeśli interesuje Cię nowoczesny, wydajny, bezpieczny i bezobsługowy kocioł 5 klasy, zgłoś się do nas. Jako doświadczony producent kotłów zadbaliśmy, aby urządzenia grzewcze Kamen spełniały wszelkie rygorystyczne normy, a ponadto były proste w użytkowaniu. Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi wpisami na naszym blogu! Dowiesz się z nich, jaki kocioł wybrać, co oznacza 5 klasa kotła i na jaki rodzaj paliwa warto się zdecydować. Z zaciekawieniem śledzimy nowości w branży i chętnie dzielimy się informacjami z zainteresowanymi osobami!

Na koniec dodamy, że osoby, którym nie przysługuje dotacja „Czyste Powietrze”, mogą skorzystać z innych programów! Warto wspomnieć m.in. możliwości otrzymania dopłat do zakupu nowego pieca. Zachęcamy do zapoznania się z programami dopłat dla konkretnych województw i gmin, ponieważ projekty te różnią się z zależności od miejsca zamieszkania.

Polecane artykuły

23.03.2022

Czym jest klasa kotła i jak ją sprawdzić?

Wybór odpowiedniego kotła grzewczego nie jest zadaniem prostym. Międzynarodowe regulacje prawne sprawiają, że piece użytkowane w domowych instalacjach centralnego ogrzewania muszą spełniać normy zarówno pod względem efektywności, jak również ekologiczności. To, czy dane urządzenie jest dopuszczone do użytkowania, określa się na podstawie przyznanej mu klasy. Czym ona jest i jak sprawdzić klasę kotła? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.
Czytaj dalej
30.03.2022

Pellet czy ekogroszek – czym najlepiej ogrzewać dom?

Ogrzewanie domu powinno być zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Z tego powodu coraz więcej osób musi zmierzyć się z modernizacją domowej instalacji centralnego ogrzewania. Do wyboru mamy dwa paliwa stałe, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem będzie pellet czy ekogroszek. Pellet vs ekogroszek – porównanie Na wstępie musimy zaznaczyć, że oba paliwa mają swoje […]
Czytaj dalej
13.04.2022

Jaki kocioł na pellet wybrać w 2022 roku?

W ostatnich latach coraz częściej jako paliwo do ogrzewania domu wybieramy pellet. Ta tendencja jest z jednej strony podyktowana wzrastającą świadomością ekologiczną Polaków, a z drugiej – coraz bardziej regulacjami narzucanymi przez międzynarodowe organy prawne, które podejmują walkę z postępującą degradacją środowiska i zanieczyszczeniami. Znalezienie odpowiedniego kotła na pellet nie jest zadaniem skomplikowanym – o ile będziemy pamiętali o pewnych wskazówkach. Jaki kocioł na pellet kupić w 2022 roku? Sprawdzamy! […]
Czytaj dalej

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Brak wiedzy potrafi być kosztowny, a na naszym blogu znajdziesz ją za darmo. Zapisz się do naszego newslettera, a nowe artykuły same Cię znajdą. Nic, co wartościowe, Cię nie ominie.

  Kontakt

  KAMEN sp. z o.o.
  39-205 Pustków, Pustków 402d
  Tel./Fax: +48 14 682 10 34
  NIP: 8722444615
  REGON: 526541125
  KRS: 0001061476

  Biuro Obsługi Klienta:
  tel. +48 14 682 10 34
  kamen@kamen.com.pl

  Sekretariat:
  tel. +48 14 681 24 74
  sekretariat@kamen.com.pl

  Serwis:
  Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
  serwis@kamen.com.pl

  Dział techniczny:
  Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
  z.kobos@kamen.com.pl

   Formularz kontaktowy


   Wyślij

   Sprzedaż B2B

   Polska wschodnia:
   Piotr Panek
   kom. +48 664 481 388
   p.panek@kamen.com.pl

   Polska zachodnia:
   Jacek Puda
   kom. +48 728 854 363
   j.puda@kamen.com.pl

   Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.

   Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.