Dofinansowanie do wymiany pieca 2023 – poradnik _

Wymiana starych źródeł ciepła jest obowiązkowa – kotły bezklasowe, czyli tzw. kopciuchy należy wymienić. Do kiedy? W niektórych województwach i miastach termin ten już minął, a mieszkańców innych terenów dopiero czeka ta procedura. Jeśli wciąż ogrzewasz dom kopciuchem i chcesz wymienić go na nowszy, wydajniejszy i bardziej ekologiczny model, możesz uzyskać dotacje do wymiany pieca. Jakie dokładnie? Czy w ogóle warto postarać się o dotacje do pieca? O tym dowiesz się z dalszej części tekstu!

Dotacja do wymiany pieca – jakie masz możliwości?

Program Czyste Powietrze jest projektem rządowym. Jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, powstających na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła i paliw niskiej jakości. W ramach Programu Czyste Powietrza można pozyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na urządzenia na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy. Program zakłada także dofinansowanie do wykonania koniecznych prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego. Zalicza się do nich m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród budynku, instalację odnawialnych źródeł energii, tj. kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Projekt skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Czyste Powietrze przewiduje możliwość otrzymania dotacji w trzech wariantach. W pierwszym, czyli podstawowym kwota dotacji nie przekracza 66 tys. zł (w przypadku montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej). W tym przypadku obowiązuje limit dochodu rocznego, który wynosi 135 tys. zł. Drugi poziom dofinansowania wynosi do 99 tys. zł (dla pompy ciepła z fotowoltaiką). Progiem wejścia jest miesięczny dochód na osobę nieprzekraczający 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Trzeci, najwyższy poziom dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł. Średni dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1090 zł, a w jednoosobowym 1526 zł. W trzecim poziomie maksymalny poziom dofinansowania nie przekracza 135 tys. zł. Dodajmy, że dla wszystkich poziomów wskazano górny limit dotacji na audyt energetyczny, który wynosi 1200 zł.

Kiedy można zrealizować dopłaty do pieca? Przepisy prawa zakładają, że przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane (licząc od dnia złożenia wniosku) w ciągu 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania oraz 36 miesięcy w najwyższym poziomie.

Wymiana pieca – dofinansowanie 2023

Od początku 2023 roku obowiązują nowe, nieco korzystniejsze warunki dopłat w ramach rządowego programu. Co dokładnie się zmieniło?

Zaktualizowane zostały progi dochodowe. Podwyższono je z poziomu 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym, natomiast w jednoosobowym kwota ta została podniesiona na 2651 zł z wcześniejszego pułapu 2189 zł. Wnioskodawców ubiegających się o wyższe dotacje na piec również obejmie wyższy próg, czyli 1090 zł (wcześniej 900 zł) w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł (wcześniej 1260 zł) w gospodarstwie jednoosobowym.

Zmiany obejmują także zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej korzystali z Programu. Do tej pory w ramach Programu Czyste Powietrze zarejestrowano 583 tys. wniosków na kwotę 12,1 mld zł (do dnia 31 marca 2023). Według oficjalnych danych wnioskodawcy najczęściej decydują się na wymianę dotychczasowych urządzeń grzewczych na kotły gazowe kondensacyjne. Dużą popularnością cieszą się także powietrzne pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Do tej ostatniej kategorii zaliczają się nowoczesne kotły na pellet oraz kotły na ekogroszek (takie urządzenia oferuje producent Kamen).

Dotacja na wymianę pieca – jak i gdzie złożyć wniosek?

Dostępnych jest kilka metod, aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do pieca. Pierwszą z nich jest złożenie e-wniosku drogą internetową. Można zrobić to za pomocą profilu zaufanego, a wtedy nie ma konieczności wysyłania wniosku w formie papierowej tradycyjną drogą pocztową. Dla wnioskodawcy jest to znaczne usprawnienie, ponieważ wniosek wraz z podpisem trafia na dziennik podawczy funduszu. Taki wniosek można złożyć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Drugą możliwością, aby uzyskać dotację na wymianę pieca, jest rejestracja konta na Portalu Beneficjenta wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po zalogowaniu na stronie znajdziesz formularz wniosku, który następnie należy pobrać. Formularz dostępny jest w formacie PDF, jednak jest to dokument interaktywny, przez co na bieżąco sprawdzane są dane wpisywane we wniosku. Ta metoda wymaga nieco więcej zaangażowania ze strony wnioskodawcy, ponieważ po pierwsze konieczna jest wysyłka poprzez skrzynkę podawczą portalu, a po drugie wysyłka za pośrednictwem poczty – wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres siedziby funduszu.

Wniosek o dopłaty do wymiany pieca można złożyć także za pośrednictwem banku, którzy podpisał umowę o współpracę przy realizacji Programu Czyste Powietrze. Obecnie są to: Alior Bank, BOŚ, BNP Paribas, BPS, Santander Consumer Bank i niektóre Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Wśród koniecznych zaświadczeń wymieniono:

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku,
 • zaświadczenie o dochodach, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenia:
  • współwłaścicieli: o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • współmałżonka, z którym posiada się wspólność majątkową: o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań,
  • pełnomocnictwo, jeśli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik,
  • oświadczenie wnioskodawcy będące zgodą na doręczenie elektroniczne.

Kogo nie obejmuje dotacja do pieca? Dofinansowania nie przewiduje się dla budynków wykorzystywanych sezonowo oraz w budynkach gospodarczych, a także w przypadku sprzedaży budynku lub lokalu mieszkalnego jeszcze przed wypłatą dofinansowania. Dopłaty do wymiany pieca 2023 nie otrzymają także właściciele budynków i lokali mieszkalnych, jeśli na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% prowadzona jest działalność gospodarcza.

Dofinansowanie na wymianę pieca 2023 – jaki kocioł wybrać?

Głównym założeniem podczas wymiany instalacji grzewczej jest wybór bardziej nowoczesnego, wydajnego i ekologicznego rozwiązania. W miejsce starego kotła, który nie spełnia wymaganych obecnie norm, można wybrać ogrzewanie gazowe, elektryczne lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł na lekki olej opałowy, kocioł 5 klasy na paliwo stałe spełniający wymogi Ekoprojektu. Wielu inwestorów wciąż wybiera m.in. piece zasypowe, kocioł na ekogroszek lub pellet. Decydując się na konkretne rozwiązanie, należy kupić urządzenie wysokiej jakości. Obecnie w Polsce można kupić wyłącznie kotły 5 klasy, które spełniają wymagania stawiane przed sprzętami tego rodzaju. Emitują one do atmosfery nawet do trzech razy mniej szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń niż piece klasy 3. Ekonomiczne i wydajne kotły pozwalają także ograniczyć koszty ponoszone co roku na zakup paliw służących do ogrzewania budynku. Gdzie szukać nowoczesnych, wydajnych urządzeń?

Producent kotłów Kamen oferuje kotły zasilane pelletem. Wyróżniają się one wysoką sprawnością, a dodatkowo posiadają certyfikat Ecodesign. Ponadto zostały wyposażone w dodatkowe funkcje, które przyczyniają się do usprawnienia i ułatwienia ich eksploatacji. Są łatwe w obsłudze i funkcjonalne, a co najważniejsze, spełniają oczekiwania tych inwestorów, którym stan środowiska naturalnego nie jest obojętny. Kocioł na pellet jest bowiem rozwiązaniem ekologicznym. Pellet to paliwo biodegradowalne. W procesie jego spalania powstaje niewielka ilość dwutlenku węgla i mniejsze ilości popiołu niż wytwarzane podczas spalania innych rodzajów paliw.

Innym rozwiązaniem jest wspomniany już wyżej kocioł na ekogroszek. Jest odsiarczonym i wysokokalorycznym paliwem, jednak obecnie może być on spalany wyłącznie w nowoczesnych kotłach. Odpowiednie urządzenia przygotował producent Kamen. Naszym klientom proponujemy zautomatyzowane kotły z retortowym palnikiem oraz praktycznym podajnikiem. Te funkcjonalne rozwiązania zapewniają dawkowanie optymalnej ilości ekogroszku do spalania. Kotły Kamen wymagają minimalnej obsługi, zaledwie raz na kilka dni (zazwyczaj 3-7). Na urządzenia spełniające obecne normy można pozyskać dofinansowanie i wyposażyć swój dom w nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła.

Dotacja na wymianę pieca 2023 – co przyniesie przyszłość?

Choć założeniem Programu Czyste Powietrze i dotacji do wymiany pieca jest przyspieszenie procesu termomodernizacji, to okazuje się, że zbyt wiele zmiennych może ten proces spowolnić. W wielu gminach obecnie prowadzone są dyskusje na temat wydłużenia terminów założonych wstępnie na wymianę urządzeń grzewczych (np. w Małopolsce wstępnie zakładany termin 1 stycznia 2023 wydłużono do 1 maja 2024). Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają swój sprzeciw wobec wprowadzanych regulacji, czego efektem może być złagodzenie przepisów i opóźnienia wdrożenia uchwał antysmogowych w poszczególnych regionach.

Czy jednak przepisy prawa będą sprzyjać mieszkańcom? Co do tego nie możemy mieć żadnej pewności. Zmianie mogą ulec m.in. przepisy dotyczące możliwości uzyskania dotacji i jej wielkości na konkretny rodzaj pieca. Na ten moment nie mamy żadnych precyzyjnych informacji dotyczących tej kwestii, ponieważ sprawy te wciąż poddawane są dyskusjom na wysokich szczeblach. Pozostaje nam jedynie oczekiwać na oficjalne dane.

Niepewność i dynamicznie zmieniająca się sytuacja dotycząca zarówno cen i dostępności paliw, norm dotyczących kotłów dopuszczonych obecnie do sprzedaży, jak i rodzajów urządzeń grzewczych, na które będzie można uzyskać dofinansowanie, sprawiają, że obecnie wielu mieszkańców powstrzymuje się od podjęcia decyzji. Pojawia się pytanie, co robić dalej? Jeśli jesteś jednak zdecydowany i spełniasz warunki, możesz wystąpić o dotacje do wymiany pieca. Jeżeli w Twojej kotłowni wciąż jest piec kopciuch, proces ten Cię nie ominie. Najpierw sprawdź, jaki ostateczny termin na wymianę kopciuchów przewidziano dla twojego regionu. Następnie upewnij się, czy Twój budynek spełnia warunki, a Ty nie przekraczasz progu dochodowego. Konieczność wymiany kotłów bezklasowych do końca 2021 objęła mieszkańców województwa śląskiego i podkarpackiego. W 2022 roku piece kopciuchy ze swoich domów musieli usunąć mieszkańcy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Kto teraz powinien przygotować się do tego procesu? Coraz mniej czasu zostało mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, którzy od 1 lipca 2023 nie mogą już używać kopciuchów. Do końca 2023 roku piece bezklasowe muszą wymienić mieszkańcy województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Do końca kwietnia 2024 mieszkańcy woj. małopolskiego. Do końca czerwca 2024 mają czas mieszkańcy woj. dolnośląskiego, do końca sierpnia 2024 woj. pomorskiego, a od 1 stycznia 2027 uchwała antysmogowa obejmie woj. lubuskie. Do końca 2029 z kopciuchów mogą korzystać mieszkańcy woj. opolskiego. Dodajmy, że do tej pory uchwały antysmogowe nie zostały uchwalone w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Kolejne zmiany obejmą także użytkowników kotłów 3. i 4. klasy. Jednak dla tych osób przewidziano nieco dłuższy czas na wymianę i mogą oni korzystać z urządzeń grzewczych do 2027/2028 roku, w zależności od regionu.

Niektóre samorządy również wychodzą z inicjatywą i wspierają mieszkańców w wymianie urządzeń grzewczych na takie, które spełniają aktualnie obowiązujące normy. Jako przykład może posłużyć województwo śląskie. Wciąż w niektórych miastach można składać wnioski o pozyskanie dotacji na wymianę pieca. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. mieszkańcy Gliwic, czy Dąbrowy Górniczej. Podobny projekt obowiązuje również we Wrocławiu. Regionalny program wspiera także mieszkańców Poznania, którzy mogą wymienić stare źródło ciepła na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub podłączyć się miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacje na wymianę ogrzewania we Włocławku (maks. 4 tys. zł) obejmują m.in. zakup kotła gazowego, elektrycznego lub kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, podobnie jak w Opolu.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie programy obowiązują w Twoim miejscu zamieszkania, sprawdź szczegółowe informacje na stronie internetowej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Być może uda Ci się uzyskać dotację na wymianę pieca, która pozwoli pokryć 100% kosztów poniesionych na inwestycję!

Może Cię też zainteresować:

Polecane artykuły

30.03.2022

Pellet czy ekogroszek – czym najlepiej ogrzewać dom?

Ogrzewanie domu powinno być zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Z tego powodu coraz więcej osób musi zmierzyć się z modernizacją domowej instalacji centralnego ogrzewania. Do wyboru mamy dwa paliwa stałe, które w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. W poniższym artykule odpowiadamy na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem będzie pellet czy ekogroszek. Pellet vs ekogroszek – porównanie Na wstępie musimy zaznaczyć, że oba paliwa mają swoje […]
Czytaj dalej
25.03.2022

Jak dobrać moc kotła do powierzchni domu?

Ekologiczne paliwa stałe, takie jak ekogroszek i pellet, cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Z jednej strony jest to spowodowane restrykcjami i europejskimi normami prawnymi, a z drugiej – zwiększającą się w społeczeństwie świadomością ekologiczną. Na montaż kotła na pellet lub ekogroszek stawia się zarówno w nowobudowanych domach, jak również w starych budynkach, w których dochodzi do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Kupując nowoczesny piec, pamiętajmy, że moc […]
Czytaj dalej
23.03.2022

Czym jest klasa kotła i jak ją sprawdzić?

Wybór odpowiedniego kotła grzewczego nie jest zadaniem prostym. Międzynarodowe regulacje prawne sprawiają, że piece użytkowane w domowych instalacjach centralnego ogrzewania muszą spełniać normy zarówno pod względem efektywności, jak również ekologiczności. To, czy dane urządzenie jest dopuszczone do użytkowania, określa się na podstawie przyznanej mu klasy. Czym ona jest i jak sprawdzić klasę kotła? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.
Czytaj dalej

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Brak wiedzy potrafi być kosztowny, a na naszym blogu znajdziesz ją za darmo. Zapisz się do naszego newslettera, a nowe artykuły same Cię znajdą. Nic, co wartościowe, Cię nie ominie.

  Kontakt

  KAMEN sp. z o.o.
  39-205 Pustków, Pustków 402d
  Tel./Fax: +48 14 682 10 34
  NIP: 8722444615
  REGON: 526541125
  KRS: 0001061476

  Biuro Obsługi Klienta:
  tel. +48 14 682 10 34
  kamen@kamen.com.pl

  Sekretariat:
  tel. +48 14 681 24 74
  sekretariat@kamen.com.pl

  Serwis:
  Rafał Kozioł, kom. +48 606 846 485
  serwis@kamen.com.pl

  Dział techniczny:
  Zbigniew Kobos, kom. +48 604 838 510
  z.kobos@kamen.com.pl

   Formularz kontaktowy


   Wyślij

   Sprzedaż B2B

   Polska wschodnia:
   Piotr Panek
   kom. +48 664 481 388
   p.panek@kamen.com.pl

   Polska zachodnia:
   Jacek Puda
   kom. +48 728 854 363
   j.puda@kamen.com.pl

   Zapraszamy do współpracy hydraulików, sklepy hydrauliczne oraz hurtownie z całej polski. Oferujemy indywidualne i zbiorowe szkolenia.

   Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt w celu umówienia się na rozmowę. Może być to u nas na miejscu lub w terenie.